Správce a zpracovatel

Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce je jediný, který nese veškerou zodpovědnost za zpracování osobních údajů. Nevyhnutelnou podmínkou, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat, je existence právního důvodu zpracování osobních údajů. Zároveň je povinen osobní údaje dostatečně zabezpečit. Správce také jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Základní rozdíl mezi správce a zpracovatelem je v tom, že zpracovatel v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové operace, kterými byl správcem pověřen. V pozici ke svým vlastním zaměstnanců je však sám správcem.

Potřebujete poradit?

Po - Pá: 08:00 - 16:00

    Napište nám