+420 603 426 177 info@developmost.cz
Vyberte stránku

GDPR

General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) představuje novinku v rámci ochrany osobních údajů. Cílem je hájit co nejvíce práva rezidentů EU proti neoprávněnému zacházení s daty. Svým rozsahem je unikátní, protože se týká firem a institucí, jednotlivců i online služeb. Tedy prakticky kohokoliv, kdo jakkoliv pracuje s osobními daty.

Často se setkáváme s dotazy „Proč vůbec vzniklo?“ či „Co si to kdo zase vymyslel?“. Důvod je jednoduchý. Podívejme se na českou legislativu. Zákon na ochranu osobních údajů je z roku 2000. V té době nebyly technologie rozvinuté tak, jak dnes. Prakticky neexistovaly sociální sítě, digitální marketing či cloud. I to je jeden z důvodů, proč bylo třeba aktualizovat právní rámec ochrany osobních údajů.

Pověřenec

Náplní DPO je monitoring souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění kontrol, aktualizace dokumentace, řízení agendy interní ochrany dat a také pravidelná školení zaměstnanců.

Pověřencem může být interní i externí osoba za předpokladu odborných znalostí. Povinnost jmenovat pověřence je definována přímo nařízením, konkrétně takto:

  1. zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů),
  2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pokud nespadáte do jedné z těchto kategorií není povinnost DPO jmenovat. Avšak dobrovolné jmenování pověřence může být užitečné. Navíc bude také podporováno dozorovým orgánem.

Chci být in

Výborné, děkujeme za Váš zájem. Teď už Vám nic neunikne.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

test

You have Successfully Subscribed!

Share This