GDPR–Mýty a omyly

edním z největších mýtů je označování GDPR jako naprosté novinky a revoluce v ochraně osobních údajů, tomu tak zdaleka ale není. Všechny země Evropské unie měly jakéhosi předchůdce GDPR, jednalo se zejména o různé podoby zákona o ochraně osobních údajů a pro žádnou zemi tedy nevznikla situace, že by se s ochranou osobních dat setkala poprvé a musela tak vytvářet zcela novou legislativu. Další omyl, který je často zmiňován se týká pověřence pro ochranu osobních údajů. Chybně bývá uváděno, že pověřence musí mít každý, kdo nějakým způsobem zpracovává osobní údaje. Tato povinnost plyne pouze pokud:

  1. zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů),
  2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Nepravdivou informací také je, že pověřenec musí mít osvědčení či certifikát. Žádná specifická forma ověření nebo prokázání profesních kvalit stanovena není, pověřenec však musí disponovat profesní kvalitou a znalostmi, které umožní jeho pozici vykonávat řádně a svědomitě. „Pokuty budou správcům a zpracovatelům udělovány bez rozdílu podle obratu“, tato zpráva je asi jedním z největších strašáků pro všechny, kterých se GDPR týká. Sankce udělována při nedodržování nařízení, bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a mnoho dalších. Řada dalších omylů vzniká kvůli nepřesnému a téměř přehnanému vyložení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Za zmínku stojí například to, že děti nemohou podepisovat výkresy, u lékaře nemohou volat pacienty jménem, školy nemohou sdílet fotky ze školních akcí nebo také tvrzení, že s GDPR přijde zákaz šanonů a dokumentů v papírové podobě. Takových mýtů, které jsou založeny na nepravdivých informacích existuje bohužel celá řada.

Potřebujete poradit?

Po - Pá: 08:00 - 16:00

    Napište nám