+420 603 426 177 info@developmost.cz
Vyberte stránku

Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce je jediný, který nese veškerou zodpovědnost za zpracování osobních údajů. Nevyhnutelnou podmínkou, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat, je existence právního důvodu zpracování osobních údajů. Zároveň je povinen osobní údaje dostatečně zabezpečit. Správce také jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Základní rozdíl mezi správce a zpracovatelem je v tom, že zpracovatel v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové operace, kterými byl správcem pověřen. V pozici ke svým vlastním zaměstnanců je však sám správcem.

Chci být in

Výborné, děkujeme za Váš zájem. Teď už Vám nic neunikne.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

test

You have Successfully Subscribed!

Share This