+420 603 426 177 info@developmost.cz
Vyberte stránku
Podstatné pro definici osobního údaje je uvědomění, že osobním údajem je jakákoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby a skutečnost, že identifikace, resp. identifikovatelnost může nastat různými způsoby, ne vždy pouze podle jména, příjmení, adresy a data narození, ale i např. kódem, který je třeba zaměstnanci přidělen či IP adresou atd. Citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání a filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu a sexuální orientaci spadají do zvláštní kategorie osobních údajů.  Patří sem také genetické a biometrické údaje. U této skupiny údajů je kladen daleko větší důraz na jejich zvýšené zabezpečení.

Chci být in

Výborné, děkujeme za Váš zájem. Teď už Vám nic neunikne.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

test

You have Successfully Subscribed!

Share This