+420 603 426 177 info@developmost.cz
Vyberte stránku

GDPR – mýty a omyly

Jedním z největších mýtů je označování GDPR jako naprosté novinky a revoluce v ochraně osobních údajů, tomu tak zdaleka ale není. Všechny země Evropské unie měly jakéhosi předchůdce GDPR, jednalo se zejména o různé podoby zákona o ochraně osobních údajů...

Správce a zpracovatel

Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce je jediný, který nese veškerou zodpovědnost za zpracování osobních údajů. Nevyhnutelnou podmínkou,...

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V situaci, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu (neplatí pro zákonem stanovené účely), musí být správce schopen doložit, že fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých údajů. Souhlas musí být ve všech případech svobodný, konkrétní, informovaný,...

Co je osobní údaj?

Podstatné pro definici osobního údaje je uvědomění, že osobním údajem je jakákoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby a skutečnost, že identifikace, resp. identifikovatelnost může nastat různými způsoby, ne vždy pouze...

GDPR obecně

GDPR přináší nový právní rámec ochrany osobních údajů v prostoru Evropské Unie, jehož hlavním cílem je chránit osobní data občanů EU a zároveň co nejvíce zamezit neoprávněnému nakládaní s nimi. S neustálým rozvojem sociálních sítí, cloudových uložišť...

Chci být in

Výborné, děkujeme za Váš zájem. Teď už Vám nic neunikne.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

test

You have Successfully Subscribed!